Değişimin Tam Zamanı

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı

SKUp Nedir?

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

SKUp Nedir ?

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, kentsel ulaşım sorunlarını daha güvenli, daha temiz, erişilebilir ve ekonomik bir şekilde çözmeyi; kentin yerel ve üst düzeydeki çevresel, sosyal ve ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Mevcut planlarla entegre bir şekilde, katılımcılığı dikkate alarak geliştirilir.

Geleneksel ulaşım planları ile karşılaştırıldığında Kocaeli SKUp, insanı odağa koyar ve kenti bütüncül bir bakış açısıyla, tüm elementleriyle birlikte ele alır. Başarılı bir SKUp 8 önemli ilkeye dayanır:

“İşlevsel kentsel alanda” sürdürülebilir hareketliliğin planlanması

Uzun vadeli bir vizyon ve net bir uygulama planı tanımlanması

Kurumlar arası işbirliği

Disiplinlerarası bir ekiple birlikte, paydaşlar ve vatandaşların planlama sürecine dahil edilmesi

Mevcut durumun ve gelecek öngörülerin değerlendirilmesi

Tüm ulaşım türlerininin entegre bir şekilde geliştirilmesi

Kalite standartlarının sağlanması

Planın sürekliliği ve verimliliği için uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesi

Geleneksel Ulaşım Planlaması ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması Arasındaki Farklar

SıraGeleneksel Ulaşım PlanlamasıSürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması
1Odak noktası trafikOdak noktası insan
2Temel hedefler: Trafik akış kapasitesi ve hızıTemel hedefler: Sosyal eşitlik, sağlık ve çevre kalitesi ve ekonomik uygulanabilirlik de dahil olmak üzere erişilebilirlik ve yaşam kalitesi
3Taşıma biçimi odaklıTüm ulaşım biçimlerinin entegre olarak geliştirilmesi ve sürdürülebilir hareketliliğe geçiş
4Ana konu: AltyapıAna konular: Altyapı, pazar, düzenleme, bilgilendirme ve tanıtımın birleşimi
5Sektörel planlama belgesiİlgili politika alanlarıyla tutarlı planlama belgesi
6Kısa ve uzun vadeli teslim planıBir uzun vadeli vizyon ve strateji içine yerleştirilmiş kısa ve orta vadeli teslimat planı
7İdari bir alanı kapsarİş trafiği akışlarına dayalı işlevsel bir kentsel alanı kapsar
8Trafik mühendislerinin alanıDisiplinler arası planlama ekipleri
9Uzmanlarca yapılan planlamaŞeffaf ve katılımcı bir yaklaşım kullanılarak paydaşların ve vatandaşların katılımıyla planlama
10Sınırlı etki değerlendirmeÖğrenme ve gelişmeyi kolaylaştırmak için etkilerin sistematik olarak değerlendirilmesi

Amaç

Hedef ve Stratejiler

Ulaşım modlarının yakıt türü ve çalışma prensibi bakımından teknolojiyle entegrasyonu

Paylaşımlı hareketlilik

Hareketlilik hizmetlerinin otomasyonu ve akıllı ulaşım sistemleri

Aktif hareketlilik

Doğru ve etkin veri yönetimi

Değişen zihniyet ve davranış kalıpları

Yük ve yolcu taşımacılığı için yeni iş türleri ve olanakları

Entegre alan yönetimi

Aşamalar

01

Hazırlık ve Analiz

Çalışma yapılarının kurulması Planlama çerçevesinin belirlenmesi Hareketlilik durumunun analiz edilmesi

02

Strateji Geliştirme

Senaryoların oluşturulması ve değerlendirilmesi Vizyon ve stratejinin paydaşlarla birlikte oluşturulması Hedef ve göstergelerin belirlenmesi

03

Tedbir Planlama

Paydaşlarla tedbirlerin belirlenmesi Eylem ve sorumlulukların kararlaştırılması Kabul ve finansman için hazırlanması

04

Uygulama İzleme

Uygulamanın yönetilmesi İzleme, adaptasyon ve bildirme Değerlendirme ve geri bildirim alma