SKUp Nedir?

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı, kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Temalar

Nefes Alan Kocaeli