Değişimin Tam Zamanı

Paydaşlar

Paydaşlar

Paydaşların belirlenmesi, paydaş katılım sürecinin yönetilmesinde önemli bir adımdır. Paydaşlar, SKUp kararlarından, bu kararlar sonucunda yapılacak fiziki düzenlemelerden veya idari uygulamalardan doğrudan etkilenebilecek, doğrudan kullanmasalar dahi performanslarından ve sonuçlarından dolaylı olarak etkilenen kişi veya gruplardır. Bu kişiler proje ve etkileriyle ilgilenen kişi ve gruplardan da oluşabilmektedir. 

 

Paydaş analizimizdeki ilk adım, paydaşlarımızın kimler olacağını belirlemek olmuştur. Bunun için projeden etkilenen, proje üzerinde etkisi veya gücü olan veya SKUp detaylandırma süreci ile ilgilenen tüm kişiler dikkate alınmıştır.

Kocaeli SKUp Paydaşları

1 - Ulusal hükümetin merkezi kuruluşları

2 - Ulusal hükümetin yerel kuruluşları

3 - Diğer yerel yönetim kuruluşları

4 - Özel sektör ulaştırma hizmet sağlayıcıları

5 - STK-Kamu kurumları niteliğinde olanlar

6 - STK-Ulaşımla ilgili meslek odaları ve birlikleri

7 - STK-Sürdürülebilir ulaşım, çevre ve enerji

8 - STK-Dezavantajlı/Kırılgan Gruplar

9 - STK-Spor ve Aktif Yaşam

10 - Yüksek öğretim kurumları

11 - Medya (Yerel basın ve sosyal medya)

12 - Diğer gruplar