It's Time for Change

Sustainable Urban
Mobility Plan

What is SUMP?

Sustainable Urban
Mobility Plan

The Sustainable Urban Transport Plan aims to solve urban transport problems and contribute to achieving local and high-level goals for environmental, social and economic development.

What is SUMP?

Sustainable Urban Mobility Plan aims to solve the urban mobility problems in a safer, cleaner, accessible and economic way; to achieve the local and upper scale environmental, social and economic targets of the city. It is developed in an integrated manner with existing plans, taking into account participation.

Compared to traditional transportation plans, Kocaeli SUMP puts people in the focus and considers the city with all its elements from a holistic perspective. A successful SUMP is based on 8 important principles:

Plan for sustainable mobility in the “functional urban area”

Define a long-term vision and a clear implementation plan

Cooperate across institutional boundaries

Involve citizens and stakeholders together with an interdisciplinary team

Assess current and future performance

Develop all transport modes in an integrated manner

Assure quality

Arrange for monitoring and evaluation

Differences Between Traditional Transport Planning And Sustainable Urban Mobility Planning

SıraGeleneksel Ulaşım PlanlamasıSürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlaması
1Odak noktası trafikOdak noktası insan
2Temel hedefler: Trafik akış kapasitesi ve hızıTemel hedefler: Sosyal eşitlik, sağlık ve çevre kalitesi ve ekonomik uygulanabilirlik de dahil olmak üzere erişilebilirlik ve yaşam kalitesi
3Taşıma biçimi odaklıTüm ulaşım biçimlerinin entegre olarak geliştirilmesi ve sürdürülebilir hareketliliğe geçiş
4Ana konu: AltyapıAna konular: Altyapı, pazar, düzenleme, bilgilendirme ve tanıtımın birleşimi
5Sektörel planlama belgesiİlgili politika alanlarıyla tutarlı planlama belgesi
6Kısa ve uzun vadeli teslim planıBir uzun vadeli vizyon ve strateji içine yerleştirilmiş kısa ve orta vadeli teslimat planı
7İdari bir alanı kapsarİş trafiği akışlarına dayalı işlevsel bir kentsel alanı kapsar
8Trafik mühendislerinin alanıDisiplinler arası planlama ekipleri
9Uzmanlarca yapılan planlamaŞeffaf ve katılımcı bir yaklaşım kullanılarak paydaşların ve vatandaşların katılımıyla planlama
10Sınırlı etki değerlendirmeÖğrenme ve gelişmeyi kolaylaştırmak için etkilerin sistematik olarak değerlendirilmesi

Aim

Aims and Strategies

Integration of transport modes with technology in terms of fuel type and operating principle

Shared mobility

Automation of mobility services and intelligent transport systems

Active mobility

Accurate and effective data management

Changing mentality and behaviour patterns

New business types and opportunities for freight and passenger transport

Integrated zone management

Stages

01

Hazırlık ve Analiz

Çalışma yapılarının kurulması Planlama çerçevesinin belirlenmesi Hareketlilik durumunun analiz edilmesi

02

Strateji Geliştirme

Senaryoların oluşturulması ve değerlendirilmesi Vizyon ve stratejinin paydaşlarla birlikte oluşturulması Hedef ve göstergelerin belirlenmesi

03

Tedbir Planlama

Paydaşlarla tedbirlerin belirlenmesi Eylem ve sorumlulukların kararlaştırılması Kabul ve finansman için hazırlanması

04

Uygulama İzleme

Uygulamanın yönetilmesi İzleme, adaptasyon ve bildirme Değerlendirme ve geri bildirim alma