Değişim Tam Zamanı

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Kapsamında Kocaeli’nin Ortak Vizyonu Paydaşların ve Vatandaşların Oyları ile Belirlendi

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Kapsamında Kocaeli’nin Ortak Vizyonu Paydaşların ve Vatandaşların Oyları ile Belirlendi

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUp) kapsamında farklı kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinin katılımıyla Ortak Vizyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki tematik çalıştayların sonucunda oluşturulan vizyon cümleleri oylanarak Kocaeli’nin Ortak Vizyonu belirlendi.

Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında gerçekleştirilen ve planlamada katılımcı süreci esas alan Tematik Çalıştaylar’dan sonraki adım, Ortak Vizyon Toplantısı oldu. 14 Haziran 2023 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya birçok farklı kurum, kuruluş ve STK tarafından katılım sağlandı.

Toplantıda projenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Sayın Ahmet Çelebi, projenin genel hedeflerini ve projeden beklentilerini aktardı.

Ardından projenin takım lideri Philippe Calvie, projenin ve katılımcı sürecin önemini vurgularken ortak vizyonun belirlenmesinin ardından gelecek aşamaları anlattı.

Proje uzmanlarının yaptığı sunumlarda ise proje ve katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiler verildi. Proje koordinatörü Sayın Melike Sarım Boynuyoğun; 10 aylık proje sürecinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, iletişim ve katılım uzmanı Sayın Murat Çağatay 12 tematik çalıştayın sonuçlarını aktardı.

Ortak vizyonun belirlenmesi aşamasında, tematik çalıştayların sonucunda üzerinde en fazla durulan 15 kelime ve bu kelimeler ile oluşturulan 3 farklı vizyon cümlesi ortaya konuldu. 150 kişinin katıldığı oylama ile 3. vizyon cümlesi, Kocaeli’nin Ortak Vizyonu olarak paydaşlar ve vatandaşlar tarafından seçilmiş oldu.