It's Time for Change

KOCAELİ SUMP

Kocaeli SUMP

Kocaeli SKUp, kentteki mevcut durumu analiz ederek “sürdürülebilir kentsel ulaşım planı” çerçevesinde çözümler ve kalkınma önerileri sunmayı; bu çözüm ve önerilerle daha güvenli, daha temiz, erişilebilir ve uygun fiyatlı mobilite sağlayarak Kocaeli’nin yaşanabilirliğine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı amaçlar.

Proje kapsamında, amaca hizmet edecek 3 hedef belirlenmiştir:

Proje Süreci Bileşenleri

Analiz ve Kapsam Belirleme
SKUp Stratejisi Geliştirme
Tedbir Planlama ve SKUp Teslimi
Kapasite Geliştirme ve Eğitim
Tanıtım ve Görünürlük